เช็กตรงนี้ โมบายกางงกิ้ง แบงค์ใด จะต้องรับรองตัวตนที่สาขา ก่อนทำธุรกรรมบางสิ่งบางอย่างมิได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *