ราชกิจจานุเบกษาฯ ประกาศตั้ง รัตที่นา ควรสุทธานามณี เป็นผู้ตัดสินผู้ช่วยรัฐมนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *