พระเจ้าอยู่หัว ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ราชทูตลาว เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *