ปราจีนฯเจอติดโรคเพิ่ม 57 ราย เชื่อมโยงหลายคลัสเตอร์ อีกทั้งโรงงาน โรงหมู เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *