ปคบ. จับกลุ่มขายใบตรวจ “วัววิดเลียนแบบ” เจอขายเอกสารเลียนแบบ อีกทั้งวุฒิการศึกษา-บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *