ทัวร์ลง “แพทย์คนที่ใครๆก็รู้จัก” แย้ง เครื่องปรับอากาศบินไทยยืนค้ำหัวให้บริการ ชาวเน็ตสวนหมดสมัยขี้ข้า “กระติ๊บ ช…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *