‘ดงษ์อำนาจ’ กลุ่มประจวบเหมาะปรับปรุง ชนะเลือกตั้งใหม่ ส.ท. ประจวบฯ ส่วนตัวเต็งได้ชั้น 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *