ความจริง! MEA เปิดเผยผลทดลองเครื่องปรับอากาศ ยิ่งอากาศร้อน ยิ่งรับประทานไฟมากขึ้นเรื่อยๆ


วันนี้ (31 เดือนมีนาคม 2564) นายจุมภฎ หิมะก้าวหน้า ผู้อำนวยการข้างติดต่อหน่วยงาน กฟน. หรือ MEA เผยถึงผลของการทดลองอัตราการใช้พลังงานของแอร์ ในสภาพการณ์โอบล้อมที่มีอุณหภูมิไม่เหมือนกัน ซึ่งอาจทำให้ใช้พลังงานสูงมากขึ้นจากเดิมกว่าจำนวนร้อยละ 14
ผู้อำนวยการข้างติดต่อสื่อสารหน่วยงาน MEA บอกว่า ในฤดูร้อนของทุกปีที่จะมีอัตราการใช้กำลังไฟฟ้าสูงที่สุดนั้น หนึ่งในสิ่งสำคัญ มีสาเหตุมาจากแอร์ที่จะต้องทำงานมากในสถานการณ์ห้อมล้อมข้างนอกที่มีอุณหภูมิเพิ่มสูงมากขึ้น ซึ่งการทดลองคราวนี้ เป็นการประเมินผลการใช้กำลังไฟฟ้าของแอร์ ในภาวะอุณหภูมิที่แตกต่าง โดยการต่อว่าดตั้งแอร์ที่ตามมาตรฐาน ขนาด 12,000  BTU ตั้งค่าแอร์ให้มีอุณหภูมิด้านในห้องที่ 26 องศาเซลเซียส รวมทั้งประเมินผลการใช้กระแสไฟฟ้าในขณะอุณหภูมิข้างนอกห้องมีการตั้งค่าไว้ที่ 35 และก็ 41 องศาเซลเซียส จากผลของการทดลอง พบว่า การตั้งแอร์ให้มีอุที่ภูเขาไม่ข้างในห้องที่ 26 องศาเซลเซียส และก็อุณหภูมิข้างนอกห้อง 35 องศาเซลเซียสตลอด จะใช้กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย 0.69 หน่วยต่อชั่วโมง แต่ว่าถ้าหากอุณหภูมิด้านนอกห้องเป็น 41 องศาเซลเซียสตลอด แอร์ดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วจะใช้กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย 0.79 หน่วยต่อชั่วโมง หรือบอกได้ว่า เมื่ออุณหภูมิข้างนอกสูงมากขึ้น 6 องศาเซลเซียส แอร์จะใช้กำลังไฟฟ้าเพิ่มสูงมากขึ้นราวๆปริมาณร้อยละ 14
ดังนี้ จากผลของการทดลองดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ถ้าคำนวณเป็นค่าไฟในอัตราเฉลี่ยหน่วยละ 3.9 บาท จะพบว่า การใช้กำลังไฟฟ้าของแอร์ ในขณะอุณหภูมิด้านนอกห้อง 35 องศาเซลเซียส จะก่อให้เสียค่าไฟโดยประมาณ 2.69 บาทต่อชั่วโมง ในขณะที่ การใช้กำลังไฟฟ้าของแอร์ ในขณะอุณหภูมิข้างนอกห้อง 41 องศาเซลเซียส จะมีผลให้เสียค่าไฟราวๆ 3.08 บาทต่อชั่วโมง จากค่าไฟที่ไม่เหมือนกัน แม้สมมุติการใช้งานเครื่องปรับอากาศเป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน นาน 30 วัน จะพบว่า การใช้งานเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิข้างนอกห้อง 35 องศาเซลเซียส จะมีค่ากระแสไฟฟ้าราว 646 บาท รวมทั้งการใช้งานเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิด้านนอกห้อง 41 องศาเซลเซียส จะมีค่ากระแสไฟฟ้าราวๆ 739 บาท ซึ่งราคาแพงสูงขึ้นยิ่งกว่าเดิม 93 บาทต่อการใช้งานเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง  แม้กระนั้น การคิดค่าไฟของเมืองไทยในตอนนี้ มีการคิดค่าไฟในต้นแบบอัตราเจริญก้าวหน้า ซึ่งจะมีการคิดค่าไฟในอัตราที่สูงขึ้นเมื่อมีการใช้กระแสไฟฟ้าเยอะขึ้น ฉะนั้น การคำนวณค่าไฟในต้นแบบที่ยกตัวอย่างดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว ก็เลยบางทีอาจต่ำลงมากยิ่งกว่าข้อเท็จจริง ซึ่ง MEA ในฐานะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบขายกระแสไฟฟ้า มีคำแนะนำวิธีการใช้แอร์ในฤดูร้อนเป็นผู้ใช้กระแสไฟฟ้าควรจะตั้งค่าแอร์อย่างน้อยที่ระดับ 26 องศาเซลเซียส รวมทั้งควรจะดูแลแอร์ ล้างแอร์ขั้นต่ำปีละ 2 ครั้ง รวมทั้งรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ให้พร้อมใช้งานรวมทั้งไม่เป็นอันตรายอยู่ตลอด ตลอดจนการเปิดพัดลมแทนการปรับอุณหภูมิให้ลดลดน้อยลง ก็จะเป็นการช่วยทำให้ใชัพลังงานน้อยลง ลดค่าไฟ และก็ช่วยลดโลกร้อนจากการปลดปล่อยก๊าสปรากฏการณ์เรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งการเกิดมลพิษทางอากาศ PM2.5 อีกด้วย
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living
Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/4494917960535306/
Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/5830
Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1377106044472549376?s=21
Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=81566
Line OA : https://timeline.line.me/post/_dQn9zGwXj83CxqzRN98kNgtqOGsCdIGLMSbrTR8/1161716234501060974

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *