‘ความกล้าหาญ กรมดิษฐ์’ ประกาศชูเงิน 20,000 ล้านบาทให้สาธารณะ ในวันเกิดครบ 70 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *